ทำไมถึงเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนไม่ได้ค่ะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลในการขอวีซ่านักเรียนและวีซ่าแลกเปลี่ยน
Post Reply
pjohn
เด็กหัดโพสต์
เด็กหัดโพสต์
Posts: 12
Joined: Sun May 06, 2007 9:20 pm
Location: Michigan

ทำไมถึงเข้าไปอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่านักเรียนไม่ได้ค่ะ

Post by pjohn » Wed Feb 26, 2014 7:53 pm

มีหลาย ๆ หัวข้อที่น่าสนใจ อยากจะศึกษาไว้ให้หลานมาเรียนต่อ แต่พอคลิ้กเข้าไปแล้ว ข้อมูลไม่มี ใครพอจะทราบว่าต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

Post Reply