ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุล

การขอวีซ่า K1, K2 การทำเรื่องเอกสารต่าง ๆ
Post Reply
thida1963
เด็กหัดโพสต์
เด็กหัดโพสต์
Posts: 19
Joined: Wed Jan 24, 2007 1:39 pm

ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุล

Post by thida1963 » Wed Dec 24, 2014 12:47 am

ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุลสำหรับยื่นวีซ่าบ้างไหมคะ??
Thank you ka.

Post Reply