ยินยอมให้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่สหรัฐโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

การขอวีซ่า K1, K2 การทำเรื่องเอกสารต่าง ๆ
Post Reply