การเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ non-U.S. citizen

1. การขอวีซ่าท่องเที่ยว
2. tips การเดินทาง เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ
3. อะไรที่ควรนำติดตัวมาเมื่อเดินทางมาอเมริกาได้บ้าง
4. อาหารอะไรที่สามารถเอาเข้าอเมริกาได้
4. กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง Immigration and custom at the port of entry

การเดินทางออกประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ non-U.S. citizen

1. Permanent Resident
2. Non-permanent resident
3. What is Advance Parole?
4. What is Re-entry permit?

 

 

 

 

สนใจอ่านคอลัมน์ พาเพื่อนเที่ยวในอเมริกา คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ เว็บบอร์ด

 

Coming up More Soon

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2000 www.usvisa4thai.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.

We are not lawyer website. All comments are welcome at www.usvisa4thai.com