วีซ่าอเมริกา

หากว่าคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่คุณจำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
วีซ่าไม่ได้เป็นการอนุญาให้เข้าอเมริกา แต่อย่างไรก็ตาม วีซ่าจะแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่กงศุลของอเมริกานั้นได้ทำการตรวจสอบใบคำร้องขอวีซ่าและ
เจ้าหน้าที่นั้นได้ตรวจสอบแล้วว่า คุณมีคุณสมบัติในการเข้าประเทศอเมริกาด้วยจุดประสงค์ที่แน่นอน

การมีวีซ่าของอเมริกานั้น คือ คุณสามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา ได้ณ จุดเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอนุญาตให้คุณเข้าประเทศได้
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น ที่จะอนุญาตให้คุณเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ พวกเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่า คุณจะสามารถพำนัก อยู่ในประเทศนานเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าเช่นกัน

ประเภทของวีซ่านั้นมีอยู่สองประเภทคือ

1) Immigrant Visa - วีซ่าถาวร สำหรับคนที่ต้องการอาศัยในอเมริกาอย่างถาวร

2) Nonimmigrant Visa - วีซ่าชั่วคราว สำหรับคนที่่มีถิ่นที่อยู่ถาวรนอกประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต้องการเข้าประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ท่องเที่ยว การรักษาตัว ธุรกิจ ทำงาน (ชั่วคราว) หรือ มาเรียน

 

 

 

 

Copyright 2000 www.usvisa4thai.com All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.

We are not lawyer website. All comments are welcome at www.usvisa4thai.com