"ESL" คืออะไร?? รวม สาระ ความรู้ เกี่ยวกับ ESL ล้วนๆค่ะ

เรียนอะไรดีเพื่อสามารถนำมาประกอบอาชีพในอเมริกา คุยเรื่องภาษาอังกฤษ อยากเรียนต่อ หาที่เรียน ปรึกษาเรื่องเรียน การสอบ Toefl
Post Reply
Post Reply

Return to “Class Room”