ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุล

Post Reply
thida1963
เด็กหัดโพสต์
เด็กหัดโพสต์
Posts:19
Joined:Wed Jan 24, 2007 1:39 pm
ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุล

Post by thida1963 » Wed Dec 24, 2014 12:47 am

ใครมีตัวอย่างแปลเป็นภาษาอังกฤษของใบหย่า ใบเปลี่ยนนามสกุลสำหรับยื่นวีซ่าบ้างไหมคะ??
Thank you ka.

Post Reply

Return to “วีซ่าคู่หมั้น (Fiance Visa)”